Przyimek”in” oraz „nach” w nazwach krajów

PRZYIMEK “IN” ORAZ “NACH” W NAZWACH KRAJÓW

Jaki rodzajnik mają kraje? Przyjmuje się, że nazwy państw w języku niemieckim mają rodzajnik das, jednak tak naprawdę w prostych zdaniach rodzajnik jest zupełnie niewidoczny. Spójrz: Ich fahre nach Italien/Spanien/Frankreich. Jadę do Włoch/ Hiszpanii/ Francji. Dopiero, gdy w sposób dokładniejszy chcielibyśmy opisać kraj, przed przymiotnik wstawiamy rodzajnik das lub jego wariacje – w zależności od przypadku. […]

Więcej