Liczebniki porządkowe, czyli jak podawać daty w języku niemieckim

Liczebniki porządkowe, czyli jak podawać daty w języku niemieckim?

Do podawania dat przyda nam się znajomości liczebników głównych (eins, zwei, drei itd.), ponieważ to właśnie od nich tworzymy liczebniki porządkowe, czyli takie które odpowiadają na pytanie: który z kolei? Poza kilkoma wyjątkami, które zaznaczyłam na kolorowo, liczebniki porządkowe tworzymy dodając do liczebnika głównego końcówkę –te (dla liczebników od 1 do 19) lub –ste (dla […]

Więcej