Skip to content
Menu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
0
Koszyk jest pusty
Menu
0
Koszyk jest pusty

Regulamin zajęć 

 

Harmonogram zajęć

Lekcje odbywają się zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.

 

Odwoływanie zajęć

Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia. Prawidłowe odwołanie lekcji polega na przekazaniu co najmniej 24h przed planowaną lekcją odpowiedniej informacji e-mailem lub SMSem. Odwołanie zawsze zostanie potwierdzone i tylko wtedy jest skuteczne. Wszelkie inne odwołania (np. odwołanie poprzez Skype czy WhatsApp) są nieskuteczne i skutkują zapłatą za nieodbytą lekcję. Zajęcia odbywające się w poniedziałki, można bezpłatnie odwołać do soboty poprzedzającej zajęcia, do godziny 13:00. Odwołanie zajęć przypadających na dzień po dniu wolnym od pracy, możliwe jest w ostatnim dniu roboczym do godziny 18:00. 

Pytanie o „przeniesienie zajęć” na mniej niż 24h przed ich rozpoczęciem, również jest ostatecznie interpretowane jako ich odwołanie. Przykładowo: piszesz do mnie na 4h przed rozpoczęciem zajęć z pytaniem, czy możemy je przełożyć, ja informuję Cię, że niestety nie jest to możliwe, Ty nie odpisujesz mi na tę wiadomość – zakładam, że lekcja się nie odbędzie. Jeśli odpiszesz przed godziną rozpoczęcia zajęć i powiesz mi, że w takim razie będziesz na zajęciach – spotykamy się. 

Bezpłatnemu odwoływaniu podlegają maksymalnie 2 zajęcia w danym miesiącu w przypadku zajęć w wymiarze 1 godziny w tygodniu oraz maksymalnie 3 zajęcia w przypadku zajęć w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Każde kolejne odwołanie skutkuje zapłatą w wysokości pełnej kwoty za odwołane zajęcia. Jeżeli zajęcia odwoływane  są notorycznie, zastrzegam sobie prawo do rozwiązania współpracy. 

Odwołane zajęcia to odwołane zajęcia. Oznacza to, że jeśli otrzymam od Ciebie informację o odwołaniu, biorę ją za pewnik. Jeśli kilka godzin później otrzymam wiadomość o zmianie planów i chęci udziału w zajęciach, w pewnych sytuacjach może być to już niemożliwe. Jeśli odwołanie było terminowe, a przywrócenie zajęć w tym dniu jest niemożliwe, szukamy innego terminu. Jeśli natomiast odwołanie było nieterminowe, zmienisz zdanie, a przywrócenie zajęć jest niemożliwe, zajęcia przepadają. 

 

Odrabianie zajęć

Każde zajęcia odwołane zgodnie z regulaminem należy odrobić w terminie dogodnym dla obu stron. Ze względu na zazwyczaj napięty grafik, może zdarzyć się sytuacja, w której w danym tygodniu nie będzie już dostępny żaden wolny termin. W takich sytuacjach szukamy wolnego miejsca w kolejnym tygodniu/tygodniach.

Jedyne zajęcia, które nie podlegają odrabianiu to zajęcia wypadające w dni oraz święta ustawowo wolne od pracy w Polsce.

Propozycja nowego terminu jest ważna przez 24h, jeśli nie zaakceptujesz jej w tym czasie, możliwym jest, że termin nie będzie już dostępny. W takiej sytuacji terminu szukamy dalej. 

 

Okres wakacyjny (lipiec – sierpień)

Kwestia zajęć w okresie wakacyjnym ustalana jest indywidualnie.

 

Spóźnienia

Spóźnienia Słuchacza na zajęcia nie wpływają na obniżenie ceny zajęć, ani na ich wydłużenie. Jeśli Słuchacz nie pojawi się na zajęciach w ciągu 15 minut od ich rozpoczęcia, nie informując o spóźnieniu drogą mailową (tylko i wyłącznie na mail zakończony na @angelikagriner.pl)/telefoniczną lub SMSem, lekcje uznaje się za przeprowadzoną. 

 

Płatności

Opłatę za kurs należy uiścić z góry, najpóźniej w pierwszym tygodniu nowego miesiąca rozliczeniowego, przed pierwszymi zajęciami w tym tygodniu. Opłata jest proporcjonalna do ilości dni w miesiącu, w które przypadają zajęcia. Przykładowo, jeśli uczeń ma zajęcia w czwartek, a w danym miesiącu wypadają cztery czwartki, należy uiścić opłatę za 4 zajęcia. Jeśli Słuchacz wie, że w jeden z czwartków nie będzie mógł się spotkać, również opłaca 4 zajęcia, z których jedne zostaną odrobione w dogodnym dla obu stron terminie. Osoby zapisujące się w trakcie roku szkolnego dokonują wpłaty proporcjonalnej do liczby zajęć pozostałej do zrealizowania w danym miesiącu, a w kolejnych miesiącach, według powyższych zasad.

 

Rezygnacja z kursu

Z kursu możesz zrezygnować w każdej chwili z zachowaniem czterotygodniowego terminu wypowiedzenia. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli z góry umówiliśmy się, że nasze zajęcia będą trwać określoną ilość godzin/do danego miesiąca. Zasada ta nie obowiązuje również pierwszych zajęć, które do niczego nie zobowiązują. 

 

Rachunki

Istnieje możliwość otrzymania rachunku za odbyte lekcje. Zapotrzebowanie na rachunek należy zgłosić w terminie do 7 dni po dokonaniu płatności lub wpływu płatności na rachunek bankowy.

 

Akceptacja regulaminu

Wniesienie opłaty przez Słuchacza oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.

Visited 51 times, 1 visit(s) today

Chcesz otrzymywać ode mnie
wartościowe treści dotyczące języka niemieckiego?

Zapisz się i już teraz odbierz listę 19 zwrotów, które zawsze Ci się przydadzą. 🙂