Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Regulamin zajęć 

 

Harmonogram zajęć

Lekcje odbywają się zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.

 

Odwoływanie zajęć

Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia. Prawidłowe odwołanie lekcji polega na przekazaniu co najmniej 24h przed planowaną lekcją odpowiedniej informacji e-mailem, SMSem lub telefonicznie. Odwołanie zawsze zostanie potwierdzone. Wszelkie inne odwołania są nieskuteczne i skutkują zapłatą za nieodbytą lekcję. Zajęcia odbywające się w poniedziałki, można bezpłatnie odwołać do soboty poprzedzającej zajęcia, do godziny 13:00. 

Bezpłatnemu odwoływaniu podlega maksymalnie 50% zajęć w danym miesiącu. Każde kolejne odwołanie skutkuje zapłatą w wysokości pełnej kwoty za odwołane zajęcia.

 

Odrabianie zajęć

Każde zajęcia odwołane zgodnie z regulaminem należy odrobić w terminie dogodnym dla obu stron. 

Jedyne zajęcia, które nie podlegają odrabianiu to zajęcia wypadające w dni oraz święta ustawowo wolne od pracy. (w Polsce)

Okres wakacyjny (lipiec – sierpień)

Kwestia zajęć w okresie wakacyjnym ustalana jest indywidualnie.

 

Spóźnienia

Spóźnienia Słuchacza na zajęcia nie wpływają na obniżenie ceny zajęć, ani na ich wydłużenie.

 

Płatności

Opłatę za kurs należy uiścić z góry, najpóźniej pierwszego dnia nowego miesiąca rozliczeniowego. Opłata jest proporcjonalna do ilości dni w miesiącu, w które przypadają zajęcia. Przykładowo, jeśli uczeń ma zajęcia w czwartek, a w danym miesiącu wypadają cztery czwartki, należy uiścić opłatę za 4 zajęcia. Jeśli Słuchacz wie, że w jeden z czwartków nie będzie mógł się spotkać, również opłaca 4 zajęcia, z których jedne zostaną odrobione w dogodnym dla obu stron terminie. Osoby zapisujące się w trakcie roku szkolnego dokonują wpłaty proporcjonalnej do liczby zajęć pozostałej do zrealizowania w danym miesiącu, a w kolejnych miesiącach, według powyższych zasad.

 

Rachunki

Istnieje możliwość otrzymania rachunku za odbyte lekcje. Zapotrzebowanie na rachunek należy zgłosić w terminie do 7 dni po dokonaniu płatności lub wpływu płatności na rachunek bankowy.

 

Akceptacja regulaminu

Wniesienie opłaty przez Słuchacza oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.

Chcesz otrzymywać ode mnie
wartościowe treści dotyczące języka niemieckiego?

Zapisz się i już teraz odbierz listę 19 zwrotów, które zawsze Ci się przydadzą. 🙂