0
Your cart is empty. Go to Shop

Regulamin zajęć 

 

Harmonogram zajęć

Lekcje odbywają się zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.

 

Odwoływanie zajęć

Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia. Prawidłowe odwołanie lekcji polega na przekazaniu co najmniej 24h przed planowaną lekcją odpowiedniej informacji e-mailem, SMSem lub telefonicznie. Odwołanie zawsze zostanie potwierdzone. Wszelkie inne odwołania są nieskuteczne i skutkują zapłatą za nieodbytą lekcję. Zajęcia odbywające się w poniedziałki, można bezpłatnie odwołać do soboty poprzedzającej zajęcia, do godziny 13:00. 

Bezpłatnemu odwoływaniu podlega maksymalnie 50% zajęć w danym miesiącu. Każde kolejne odwołanie skutkuje zapłatą w wysokości pełnej kwoty za odwołane zajęcia.

 

Odrabianie zajęć

Każde zajęcia odwołane zgodnie z regulaminem należy odrobić w terminie dogodnym dla obu stron. 

 

Święta oraz dni wolne

Dni ustawowo wolne od pracy oraz święta są wolne od zajęć oraz nie podlegają odrabianiu.

 

Spóźnienia

Spóźnienia Słuchacza na zajęcia nie wpływają na obniżenie ceny zajęć, ani na ich wydłużenie.

 

Płatności

Opłatę za kurs należy uiścić z góry, najpóźniej pierwszego dnia nowego miesiąca rozliczeniowego. Opłata jest proporcjonalna do ilości dni w miesiącu, w które przypadają zajęcia. Przykładowo, jeśli uczeń ma zajęcia w czwartek, a w danym miesiącu wypadają cztery czwartki, należy uiścić opłatę za 4 zajęcia. Jeśli Słuchacz wie, że w jeden z czwartków nie będzie mógł się spotkać, również opłaca 4 zajęcia, z których jedne zostaną odrobione w dogodnym dla obu stron terminie. Osoby zapisujące się w trakcie roku szkolnego dokonują wpłaty proporcjonalnej do liczby zajęć pozostałej do zrealizowania w danym miesiącu, a w kolejnych miesiącach, według powyższych zasad.

 

Rachunki

Istnieje możliwość otrzymania rachunku za odbyte lekcje. Zapotrzebowanie na rachunek należy zgłosić w terminie do 7 dni po dokonaniu płatności lub wpływu płatności na rachunek bankowy.

 

Akceptacja regulaminu

Wniesienie opłaty przez Słuchacza oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.

Chcesz otrzymywać ode mnie
wartościowe treści dotyczące języka niemieckiego?

Zapisz się i już teraz odbierz listę 19 zwrotów, które zawsze Ci się przydadzą. 🙂