Doch – co oznacza i jak je stosować?

Doch - przeczymy przeczeniom

  Co oznacza doch? Gdy sprawdzicie w słowniku znaczenie słowa doch, ujrzycie długą listę jego znaczeń: jednak, jednakże, lecz, przecież, naprawdę. Ponadto, słowo to jest partykułą wzmacniającą i czasem nie ma znaczenia, a jedynie wzmacnia przekaz. W tym wpisie chciałabym się jednak skupić na znaczeniu słowa doch, którego słownik być może Wam nie wytłumaczy, a […]

Więcej