Czasowniki zwrotne w języku niemieckim 

CZASOWNIKI ZWROTNE W JĘZYKU NIEMIECKIM

Czasowniki zwrotne w języku niemieckim to czasowniki, które przyjmują zaimek zwrotny sich – się. W języku niemieckim zaimek zwrotny odmienia się przez przypadki (Dativ i Akkusativ) i osoby. Jak odmienia się zaimek zwrotny sich w bierniku (Akkusativ)? Ich ziehe mich an. – Ja się ubieram.  Du ziehst dich an. – Ty się ubierasz. Er/sie/es zieht […]

Więcej