100 najczęściej używanych czasowników w j. niemieckim

100 najczęściej używanych czasowników w j.niemieckim

  Czasownik to jedna z ważniejszych części mowy. Jest nośnikiem sensu naszej wypowiedzi. Czy wyobrażacie sobie porozumiewać się bez wyrazów określających czynności? Byłoby to raczej trudne, dlatego znajomość czasowników, umiejętność ich odmiany przez osoby oraz znajomość form przeszłych to podstawa, by budować poprawne wypowiedzi. W sieci dostępnych jest wiele list najczęściej używanych czasowników. Nie byłabym […]

Więcej