Czy “selbst” i “selber” oznaczają to samo?

selbst i selber - czy oznaczają to samo?

Z racji podobnego brzmienia selbst i selber wywołują pewne zamieszanie wśród osób uczących się języka niemieckiego. Czy obydwa słowa oznaczają to samo? Rozwiejmy tę wątpliwość! Czy między selbst, a selber jest jakaś różnica? Zarówno selbst, jak i selber oznaczają sam, samemu, samodzielnie. Służą do podkreślenia faktu, iż dana osoba wykonała jakąś czynność sama, bez pomocy […]

Więcej